Tankens kraft

Tankens kraft

Kvar på nätet ligger tidigare bloggar:

barbro.blogg.se
- gammal blogg från 2005/2006
Tankens kraft
- från 2011/2012
Blogspot
-2013

Livet som pensionär

blandat bandatSkapad av Barbro 2014-02-23 13:12:16

Det blir inte så ofta jag skriver i min blogg numera. Umgänget på fb har ersatt behovet av att skriva här. Men "mitt" fb är min sociala sida och bloggen - ja, den är mer stället där jag kan hålla en liten monolog. Alldeles för mig själv eller för den/de som tittar in.

För en vecka sedan så hade jag besök av mitt barnbarn. Det blir alltmer sällan som vi ses - han bor 10 mil bort och har börjat på gymnasiet med allt vad det innebär av studiefokus, nya vänner och sociala aktiviteter. Och eftersom det tycks vara en positiv tid i hans liv så gläder jag mig åt det - mår han bra så mår jag bra ;)

Men han frågade mig: Vad gör du nu när du är pensionär då, mormor? Och jag fick liksom fundera lite.... - ja, vad gör jag?

Sambon och jag tar ju gärna små turer med bilen och fikar någonstans.
Jag fikar med mina vänner. Det är a och o att träffa dem.
Tillsammans med dem går jag på bio, tar promenader, släktforskar och går på föredrag.
Jag letar hjärtan.... ;)

Åldern tar ju ut sin rätt på både sambon och mig och det blir en del läkarbesök. Själv har jag ju numera hörapparater på båda öronen och sambon har just varit hos öronläkaren och kommer också att bli med apparat vad det lider.

Sedan har jag börjat intressera mig för politik... ;)

Jag är så innerligt less på det omänskliga klimat vi skapat för våra barn/barnbarn att ärva. Vi har skadat vår jord med att utarma den, med att förgifta den och med att skövla och utrota. Vi har skadat människan med en massa kemikalier i maten, vi misshandlar de djur vi föder upp till föda och vi har skapat ett behov av att äga så mycket som möjligt.

För att lyckas med allt detta så sliter vi oss halvt eller helt ihjäl. Vi stressar och vi oroar oss. Vi jämför oss med andra och vi trampar på varandra för att komma uppåt. Uppåt vart?

En väninna till mig frågade om jag var intresserad av att gå på ett möte som det parti hon röstat på de sista gångerna det varit val skulle hålla. Det var en nystartad lokalgrupp och paritet heter Enhet.

Jag har ju de sista 15 åren sökt mig till grupper och människor med en mer andlig syn på livet - och då talar jag inte om religion i den mening vi är uppvuxna med. Jag har varit kassör i en spiritistisk förening (SSG i Göteborg) och gått på kurser av olika slag med inriktning på en holistisk livssyn.

Det visade sig att på detta möte fanns flera av de personer jag tidigare mött och känner respekt för. Både för deras sätt att dela med sig av sina kunskaper och för den eld varmed de brinner för att sprida värme, helande och ljus i vår dystra värld.

Kort och gott. Enhets visioner: (jag kopierar från deras hemsida)

"På individnivå

Största möjliga frihet att forma ditt liv som du önskar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet.

Skapande av yttre fred genom inre frid, där ett aktivt fredsarbete börjar med att vihelar oss själva för att kunna hela världen.

Samverkan med andra människor bortom egoism och särintressen.

Ett samhälle där även våra känslomässiga och existentiella behov blir bekräftade och tillgodosedda.

På samhällsnivå

Ett räntefritt, spekulations- och inflationsfritt samhälle, som bygger på människans basbehov och där pengar enbart används som ett medel för utbyte av varor och tjänster.

Basinkomst – i stället för olika bidrag – som betalas ut till alla människor. För att alla människor har rätt till en grundläggande trygghet genom att vi alla är delar av samma samhälle.

Ett samhälle som befrämjar mänskliga relationer, lokal sysselsättning, alternativ energi, småskalighet och landets självförsörjning.

Utbyggda, billiga och miljövänliga kommunikationssystem som gör det lättare för oss människor att träffas och vara tillsammans.

Meningsfull sysselsättning för alla, vilket gynnar både enskilda och samhället som helhet.

Att tjäna varandra med vårt arbete i stället för att tjäna på andras arbete.

Prioritera all mänsklig omsorg som barnomsorg, handikapp- och åldringsvård samt hälsovård.*

En skola med helhetssyn och fokus på människors utveckling till kreativa, intuitiva och trygga individer som använder sin utbildning för det egna och samhällets bästa.

Ett samhälle befriat från drogmissbruk, kriminalitet, våld och mobbning.

En utvecklad och fördjupad demokrati som bygger på människors delaktighet och ansvar, samt ett politiskt system som gynnar samverkan och enighet i stället för maktkamper och särintressen.

På världsnivå

En värld i harmoni och balans med naturen genom att vi behandlar den som ett med oss själva och prioriterar livet och den ekologiska balansen framför materialism och ensidig ekonomisk tillväxt.

En gemensam etisk och moralisk grund som överbryggar kulturella, traditionella, nationella, internationella och religiösa motsättningar.

Ett världssamarbete som samordnar jordens resurser efter människors basbehov och skapar miljöriktiga förutsättningar för en varaktigt trygg och fredlig tillvaro på vår planet."

Jag kan inte själv ha uttryckt min dröm om ett bättre samhälle på finare sätt.

Och så följde några ytterligare kvällar tillsammans med dessa engagerade människor, som brinner så för att få sprida dessa visioner och för att få våra medmänniskor att förstå att det enda som sätter käppar i hjulet för en sådan värld är vår rädsla för förändring och vår inlärda övertro på vår egen oförmåga att påverka.

Vi hade givande diskussioner och min omedelbara reaktion: "Det går ju inte.... det här är ju bara drömmar...." övergick i att det tändes en liten låga av hopp inom mig. Det var inte bara ett gäng "flummare" som levde i det blå. De hade faktiskt konkreta planer, svar på hur, varifrån och varför.....

I dagarna så har man fått tillräckligt många underskrifter för att nu bli ett registrerat parti. Man har funnits med i valet länge, men inte haft tillräckligt många anhängare för att få upptryckta valsedlar. Nu vänder vindarna och vi blir fler och fler som ledsnat på den världsordning som är och som vågar tro på människans förmåga och vilja att rätta till det vi - till en början av okunnighet och sedan av girighet - ställt till med på jorden.

Så nu vet jag var jag ska lägga min röst i framtiden. Jag har i min omedvetenhet och önskan om ett bekvämt liv varit med om att ställa till det - nu vill jag medvetet vara med och rätta till och förbättra för kommande generationer.

Nej. Jag arbetar inte aktivt inom Enhet. Jag har fokus på att förbättra min inre frid - för det är ju där man ska börja för att kunna förmedla något till omgivningen. Trots att jag är på mitt sextioåttonde år så har jag mycket att lära om mig själv och mitt sätt att möta svårigheter. Men jag jobbar på det ;)  • Kommentarer(4)//barbro.hitta.de/#post28