Tankens kraft 2

Tankens kraft 2

Psykiskt sjuk eller frisk?

AllmäntSkapad av Barbro 2012-06-23 18:44:17
Ja, det är ju den stora frågan om Breivik just nu.

Jag kan inte förstå det. Frågan om han var psykotisk när han utförde sina hemska dåd kan ju vara av intresse enbart om han på något vis uppvisat någon form av "vakna-upp-beteende". Då kan ju utredningen av en eventuell tillfällig abnormitet av psykotisk karaktär vara av vikt för bedömningen av påföljden.

Nu har det mycket klart visats att han INTE var tillfälligt mentalt handikappad och oförmögen att själv avgöra om hans handlande var försvarbart (om än i helsjuk förvrängning) eller ej.

Att under flera år planera och förbereda och sedan slutligen förmå sig att genomföra dessa dåd visar ju enbart på att han är helt i avsaknad av de spärrar som skiljer en "normal" människa åt från en sjuk. Oavsett ideologi eller övertygelse, så har en människa normalt sett en stark spärr mot att döda andra. Se bara på hur soldater mår efter att ha varit ute i strid. Att sedan tro att man kan vårda bort en sådan avsaknad av spärr anser jag vara alltför hypotetiskt för att man ens ska tänka tanken i det här fallet. Världen måste skyddas från människor med en sådan brist.

Likaväl som en pedofil som förbrutit sig mot barn, aldrig någonsin ska få lov att arbeta med barn, lika lite ska någon som utfört sådana handlingar få lov att få chansen att göra det igen.

Dödsstraff, straffarbete, hämnd och vedergällning? Nej, inget av dessa "gamla" (men ack så, ur offrens och deras anhörigas synvinkel, förståeliga) argument bör ligga till grund för ett fängsligt förvar. Däremot borde "allmänheten" skyddas. Alla ska kunna känna sig trygga för all framtid att förövaren förvaras inom lås och bom för resten av livet. Han får gärna äta oxfilé och dricka champagne var enda dag - låt honom bara aldrig få chansen att upprepa sina dåd eller sprida sina läror via Internet eller andra media.

Psykologin har fått en stor akilleshäl genom dessa diskussioner. Själv har jag fått oerhört stor hjälp av samtal med en psykolog efter att tre gånger blivit rånad under min tid som postkassör. Den som aldrig behövt sådant stöd eller hjälp har idag lätt för att fnysa åt våra vänner psykologer och tycka att hela genren är bluff, båg och spekulationer. Detta är beklagligt men fullt förståeligt.

  • Kommentarer(5)//bz.hitta.de/#post380